Imali ste priliku, ukoliko ste već vršili registraciju vašeg auta, da vas iz stanice Policije vraćaju usled nedostatka nekog dokumenta ili usled grešaka za koje vi niste krivi.

Poveravanjem kontrole dokumentacije za registraciju Posredniku,  ovakve greške su svedene na nulu. Pre podnošenja zahteva za registraciju vaš predmet prolazi kroz naše tri kontrole.

PARTNERI

logologologologologologo