Tehnička podrška Provajdera je preuzimanje fizičke brige o vozilu za klijenta, tj. odvoz na i dovoz sa, redovnog servisa, rednog servisa, sezonske i redovne zamene pneumatika, pregleda tehničke ispravnosti, snimanja, procene i prijave ev. štete. Kompanija je oslobođena gubljenja vremena, a poslovno vreme može usmeriti ka sticanju profita. Preko Provajdera, korisniku vozila možemo omogućiti putnu asistenciju (šlep služba), zamensko vozilo ili šofera u sopstvenim kolima ili u iznajmljenoj limuzini.

PARTNERI

logologologologologologo