Predstavlja vođenje baze podataka za sva vozila jedne kompanije. Pored osnovnih podataka o vozilu, baza sadrži podatke, kada je vozilo nabavljeno, od kog dilera, kada je prvi put registrovano, gde je obavljen tehnički pregled vozila, prvi servis, pređena kilometraza, zamena sezonskih guma, ime i prezime vozača vozila u kompaniji, pregled PDF dokumenata (nalozi, fakture, radni nalozi, itd.), pregled polisa osiguranja, prijava šteta, i dr.

Bazom podataka upravlja Provajder, pristup Bazi imaju samo odgovorna lica kompanije o čijim se vozilima vodi evidencija 24 sata u toku dana sa pristupom Serveru Provajdera putem interneta.

PARTNERI

logologologologologologo